Blog

Het ontstaan van de eutonie doorheen het leven van Gerda Alexander

Het ontstaan van de eutonie doorheen het leven van Gerda Alexander

Er zijn meerdere motieven waarom ik in oktober 2011 ‘Het ontstaan van de eutonie doorheen het leven van Gerda Alexander’ begon uit te schrijven. Vooreerst is Gerda, als grondlegster van de eutonie, nog steeds weinig gekend in Vlaanderen. Haar boek, dat in het Duits verscheen in 1976, werd hetzelfde jaar in het Frans vertaald en beide boeken zijn vorig jaar heruitgegeven. In 1981 volgde de Engelse vertaling. Later verschenen twee Spaanse boeken over Gerda en de eutonie. In het Nederlands…

Lees Meer Lees Meer

Een methode met als naam Eutonie

Een methode met als naam Eutonie

Gerda blijft haar methode verder uitwerken steeds voortgaand op een sterke intuïtie. En dankzij haar rijke en veelzijdige ervaring ziet zij haar benadering zowel toepasbaar in het dagelijkse leven als ondersteunend bij therapeutische processen en evengoed persoonsgericht als geschikt voor groepsonderricht. De levensgeschiedenis van Gerda laat toe te begrijpen dat zij haar school in Kopenhagen niet alleen in een creatief- kunstzinnig perspectief ziet, maar evenzeer pedagogisch en therapeutisch bedoelt. Gerda is ervan overtuigd dat een ontwikkeld en verfijnd lichaamsbesef de…

Lees Meer Lees Meer

Verdere therapeutische ontwikkeling

Verdere therapeutische ontwikkeling

Het blijft een hoofdthema voor Gerda Alexander van een pedagogie uit te werken die leidt tot een meer bewuste lichaamsbeleving. Doorheen de jaren stelt zij vast hoezeer het wekken van de huid tot deze bewustwording bijdraagt. De cruciale en unieke rol die de aanraking daarin speelt wordt voor Gerda gaandeweg steeds tastbaarder. Zij beschrijft dat zij bij het aanraken van iemand kan waarnemen of deze persoon al dan niet zijn huid voelt. Haar betrachting is een kwaliteit van aanraking te…

Lees Meer Lees Meer

Gerda verdiept haar lichaamspedagogie

Gerda verdiept haar lichaamspedagogie

Gerda Alexander wordt in de volgende jaren diepgaand beïnvloed door Clara Schlaffhorst en Hedwig Andersen, die samen hun ademschool oprichtten in Rotenburg an der Fulda. Deze beide zangeressen, afkomstig uit Pruisen, hadden in het verleden met stemverlies en ademproblemen te kampen. Zij vonden inspiratie en hulp in het werk van de Amerikaan Leo Kofler wiens boek “The art of Breathing “ zij dan ook vertaalden. Jarenlang onderzochten zij de grondfunctie van de stem in het samenspel met adem, houding, beweging…

Lees Meer Lees Meer

Ondanks haar fysieke beperkingen brengt Gerda sterke artistieke realisaties

Ondanks haar fysieke beperkingen brengt Gerda sterke artistieke realisaties

Vanaf 1929 is Gerda werkzaam in Denemarken. Naast haar uitgebreid ritmiekonderricht in de lijn van  Jaques Dalcroze, onderhoudt zij talrijke contacten met theaterkunstenaars, zangers en muzikanten. Daar vindt zij de volgende jaren steeds meer haar spoor. Zij brengt verschillende artistieke realisaties als ensceneringen en choreografieën. Ondermeer  ‘Orpheus en Eurydike’ van Gluck, en  ‘Dido en Aeneas’ van Purcell met de Zweedse Filharmonie van Malmö. Zij is 25 jaar als een vroegere leerling van Jaques Dalcroze, Leopold Jessner, choreograaf en voormalige directeur…

Lees Meer Lees Meer

In haar zoektocht komt Gerda Alexander tot twee bepalende inzichten

In haar zoektocht komt Gerda Alexander tot twee bepalende inzichten

De ritmische en kunstzinnige bewegingsopvoeding van Jaques Dalcroze ligt duidelijk aan de basis van  het werk en de inspiratie van Gerda Alexander. Tijdens deze periode krijgt Gerda twee doorslaggevende inzichten die haar verdere pedagogische zoektocht bepalen. Haar geboortestad Wuppertal is in die tijd (en tot op heden met ondermeer Pina Bausch) een levendig centrum voor moderne dansrichtingen. Vanuit de Otto-Blensdorf school participeert Gerda aan verschillende danscongressen en woont heel wat dansopvoeringen bij. Zij kan ondermeer leerlingen van Mary Wigman, Rudolf…

Lees Meer Lees Meer

Wie is Jaques Dalcroze, die Gerda zo sterk beïnvloed heeft?

Wie is Jaques Dalcroze, die Gerda zo sterk beïnvloed heeft?

Wie is Dalcroze? De Zwitser Emile Jaques Dalcroze (° 1865-1950 + ) wordt geboren te Wenen in een tijd van industriële revolutie en sociale bewustwording. Hij is leerling van Brückner, muziekleraar, componist en orkestleider aan het muziekconservatorium van Genève. Als leraar harmonie en notenleer neemt hij geen vrede met de getheoretiseerde wijze waarop aan muziekonderricht wordt gedaan. Hij kan zich evenmin vinden in het feit dat het muziekonderwijs zich enkel tot de gegoede klasse van de bevolking richt. Daarnaast  valt…

Lees Meer Lees Meer

Hoe het verhaal van de eutonie begon

Hoe het verhaal van de eutonie begon

De kijk op het menselijk lichaam staat doorheen de tijd niet stil. In het begin van de twintigste eeuw vindt een vernieuwende beweging plaats in diverse takken van de (mens)wetenschappen. Dit terwijl het analytisch- fragmentarisch denken het Westen meer dan ooit overheerst. De fenomenologische beschouwing wint aan interesse en de  benadering van de mens als onverdeeld geheel stoot op minder weerstand. In dat perspectief komen zowel pedagogen als therapeuten uit de wereld van de dans, de muziek, de gymnastiek en…

Lees Meer Lees Meer