Bibliografie

Bibliografie

Uitgaven van de Vlaamse Eutonie School     

Windels, Jenny: Eutonie bij kinderen Deventer 1982, heruitgave VES 2011
Windels, Therese: Het ontstaan van de eutonie doorheen het leven van Gerda Alexander, VES 2014
Wilms, Linda: Gevoed – gevoet. Met illustraties van Anne-Marie Peeraer, VES 2014
(Feestuitgave ter gelegenheid van ‘40 jaar Eutonie in Vlaanderen’)

Eindwerken Ves

Deze werken laten zien hoe het beoefenen van eutonie een evolutie mogelijk maakt naar een meer verfijnde lichaamssensibiliteit, globale zelfwaarneming, alerte aanwezigheid en meer authenticiteit. Dit groeiproces wordt in elk werk op een persoonlijke manier beschreven.
Broens, Jeanine: Hoe sta ik in het onderwijs? (1990, eerste cyclus)
Braet, Mieke: Leven vanuit zelfvertrouwen en zelfzekerheid (2004, vijfde cyclus)
Leray,  Annick: De eutonie als uitgestoken hand tijdens levensprocessen (1996, derde cyclus)
Kress, Martina: Ervaringen en beschouwingen bij de eutonie in relatie tot de kruismeditatie van A. Rosenberg (1992, tweede cyclus)
Van den plas, Renild: Sterven is opnieuw geboren worden – eutonie als handreiking bij een rouw-proces (2009, zesde cyclus)

Voordrachten en vertalingen

Blommaert, Marie-Reine, Prof. Emeritus VUB: Vervreemding of… verwondering?, VES 2004
Milz, Helmut Dr.: Eutonie, een boeiend erfgoed. Vertaald uit het Duits, VES 2004
Schaefer, Karin: Eutonie Gerda Alexander & Tonusoverdracht in de Eutonie G.A., VES 2004
Souzenelle, Annick de: De Symboliek van het menselijk lichaam. Vertaling uit het Frans van Le symbolisme du corps humain door Josien Van Duijn, VES 2011
Debelle, Pierre: De innerlijke ervaring bij de G.A.-Eutonie. VES, 2004

Eveneens verkrijgbaar

Alexander, Gerda, Impulse und Eindrücke – Red. Helene Roitinger, 2008
Dit tweetalig (Duits–Frans) gedenkschrift werd geschreven door 23 eutoniepedagogen, gevormd door Gerda Alexander.
Besret, Bernard: Goed omgaan met het leven. Dabar-Luyten, 1997 –  herdruk 2000 

Besret, Bernard: De dood licht op als de dag, Dabar-Luyten, 2018

Andere

Alexander, Gerda: Le corps retrouvé par l’eutonie, Le bout du monde, édition 2011
Eutony. The Holistic Discovery of the Total Person, Felix Morrow Publisher, New York 1981
Eutonie Ein Weg der Kôrperlichen Selbsterfahrung, Kösel-Verlag, Munchen 1976
L’Eutonie Un chemin de développement personnel par le corps, Tchou Paris 1966
Berge, Yvonne: Vivre son corps pour une pédagogie du mouvement, Edition du Seuil 1975
Bobinger, E.: Eutonie, Kinder finden zu sich selbst, Don Bosco Verlag, 1998
Bombeke, Luc: Durf je dans! Bewegingsexpressie bij kinderen, Plantyn, Mechelen 2013
Brandt, B.: Sitzen Schweigen Hören, Ostfildern, Grünewald 1988
Jeden Tag leibhaftig leben, Ostfildern, Grünewald 1989
Der Weg wächst unter deinen Füssen, Ostfildern, Grünewald 1992
Brieghel-Muller, G.: Eutonie et relaxation, Delaxaux et Niestlé, Neuchatel 1986
Eutonie spanning en ontspanning in de juiste balans, Ankh-Hermes, Deventer 1979
Brieghel-Muller, G. & Winkler, A- M.: Pedagogie et therapie en eutonie G.A.,
Delachaux et Niestlé S.A., Lausanne/Paris 1994
Cuvelier, F.: Eutonie historiek en achtergronden in:
De mens benaderen langs zijn lichaam, Van Loghum Slaterus 1982
Digelmann, D. Dr.: l’Eutonie de Gerda Alexander, Scarabee, Paris 1971
Doucé, Francine: L’eutonie. Chemin d’individuation,Ardhome Edition, Collection Transmission, 2012
Duliège, Dominique: L’eutonie Gerda Alexander, Bernet-Danilo, Meschers 2002
(in voorbereiding: Eutonie pour les musiciens et pour les chanteurs – zie internet)
Gaumond, M:. Du corps a l’âme, Eutonie et psychologie analytique, Le Loup de Gouttière, Québec
1996
Glaser, V. Dr. med.: Eutonie, Das Verhaltensmuster des menschlichen Wohlbefindens, Haug Verlag,
Heidelberg 1980
Hemsy de Gainza, V.: Entretiens sur l’ Eutonie avec Gerda Alexander, Dervy, Paris 1997
Conversaciones con Gerda Alexander vida y pensamiento de la creadora de la eutonía, Ed.
Paidos, Argentine 1983
In vertrouwen, lijfboek voor vrouwen, met participatie van eutoniepedagogenves,KVLV 1999
Knaster, M.: Discovering the Body’s Wisdom, Bantam Books, New York/London 1996
Kjellrup, M.: Bewust mit dem Körper leben, Spannungsausgleich durch Eutonie Ehrenwirth,
Beratungsbuch 2000
Bewust met je lichaam leven, Spanningen regelen door Eutonie, Ankh-Hermes, 1981
Lidell, L.: Lichaam en geest in harmonie H.J.W. Haarlem
Maschwitz, R.: Hellwach und entspannt, Kösel Verlag,
Meunier-Fromenti, J.: Eutonie et pratiques corporelles pour tous, Le courrier du livre Paris 1989
Odessky, A. Dr.: Eutonia y estrés, Lugar editorial 2010
Stangl, A. & M.L.: Lebenskraft. Selbsverwirklichung durch Eutonie und Zen, Econ Verlag, 1978
Levenskacht. Zelfrealisatie met eutonie en zen, Ankh-Hermes, Deventer
Steinmüller W., Schaefer K., Fortwängler M.:  Gesundheit, Lernen, Kreativität. Alexander-Technik, Eutonie G.A. und Feldenkrais, H. H. Huber, Bern 2009
Van Kampen, M. & Vervaeke, M. (Red.): STRESS boek Preventie, reductie en ontspanning,
ACCO 2008, herdruk 2014. Twaalf methoden, waaronder Eutonie (Th. Windels)
Vas-Geringer, Odile: Quand le corps sera conté, Cahiers bleus, Troyes 2002
Vishnivetz, Berta: Eutonia, Editorial Paidós SAICF, 1994
Windels, Jenny: Les enfants et L’Eutonie, Ed. Bernard Giovanangeli, Paris 2011-2002
Eutonie bei Kindern, Kösel Verlag, 1984