Nascholing ACTIEF-RECEPTIEF

Nascholing ACTIEF-RECEPTIEF

Groeigroep ‘In beweging brengen/bewogen worden’ voortzetting 2019 wordt weldra hier aangekondigd

Ben je eutoniepedagoogves  en je wil jezelf verder bekwamen in deze stille zoektocht naar de tonus in rust? Met dit aanbod bieden wij ruimte voor vragen die voortspruiten uit jou eigen ervaring, gepaard met leerrijke collegiale uitwisselingskansen.

Wij willen tevens groeikansen creëren om onze begeleiding te verfijnen in het respect voor de gelaagdheden van de ieder mens. Binnen een sfeer van behoedzame neutraliteit, eigen aan het actief-receptief, benutten wij de mogelijkheden die aanleiding kunnen geven tot een:

  • nieuwe dieptegevoeligheid
  • eerlijke zelfobservatie
  • grotere beschikbaarheid en overgave
  • omgaan met pijn
  • belichaamde luisterbereidheid
  • authentieke contactbeleving
  • wederzijds vertrouwen en respect van grenzen

Met een juister lichaamsbeeld en verfijnder perceptie van de totale persoon groeit de capaciteit om zich empathisch, in resonantie, af te stemmen op de ander.

Zoals gekend wordt het op de eerste plaats een zoektocht per twee, waarin elke partner bewust waarneemt wat er plaatsvindt, zowel in het grondcontact als in het wederzijds contact.

De actieve beoefent, met zorgzame aandacht, de ‘eutone’ aanraking. Deze zal, naargelang de opdracht, veranderingen bij de partner teweeg brengen in tonus en perceptie, die nauwkeurig worden opgevolgd.

De ontvanger beoefent de alerte receptiviteit en krijgt de kans om subtielere restspanningen en verborgen tonusfixaties op te sporen en af te bouwen.

Het blijft tevens onze zorg om het ‘actief-receptief’ te blijven situeren binnen een pedagogisch concept.

Prijs: 65 € per dag, drank en soep inbegrepen, eigen pic-nic meebrengen.

Plaats: Achterste hoeven, 2980 Zoersel

Begeleiding Walter Van Gorp

Vlaamse Eutonie School-Lier, bankrekening BE03 4021 0362 4184, Inschrijvingen beperkt tot 16 personen: mailto:secretariaat@eutonieschool.org, voorrang aan wie voor de 3 samenkomsten inschrijft.