Start 10de opleidingscyclus met een vernieuwd pedagogisch team: september 2022

Meer info

Eutonie zet je op weg naar een soepele standvastigheid,
innerlijke rust en draagkracht.
Kwaliteiten die samengaan met een afgestemde spanningsbalans
en respect voor het eigen ritme.

Het cursusaanbod eutoniepedagogenves