30 Jaar Vlaamse Eutonie School

Op 27 april 2019 vond een heugelijk feest plaats in het congrescentrum

De Kleiput van het PZ te Duffel:

“De Vlaamse Eutonie School vzw vierde haar 30-jarig bestaan.”

Een blij weerzien voor vele eutoniepedagogen en cursisten…

Het was tegelijk een gelegenheid om terug te blikken op het allereerste begin van de eutonie in Vlaanderen in 1969 waar Gerda Alexander zelf in het toenmalig sportkot KULeuven haar methode kwam voorstellen. (lees meer in About me)

In juli 1973 vindt de eerste eutonie zomerweek plaats te Kessel-Lo, en dit wordt de start van een gestage ontwikkeling van de eutoniecursussen in Vlaanderen. Vanaf mei 1979 helpt het toenmalig Vormingscentrum ‘Samen’, 25 jaar lang, het eutonie-aanbod verspreiden.

Een bijscholing… een organische ontwikkeling…

In mei 1984 vragen 24 cursisten, reeds vertrouwd met eutonie I (basis) en II (vervolg), naar nog meer ervaringskans en verdieping. In gezamenlijk overleg wordt een maandelijks weekend in het toenmalig vormingscentrum De Harp in Izegem gepland, waar kinderopvang toelaat dat ook kinderen met hun ouders meekomen.

Twee boeiende jaren doen de wens naar scholing rijpen, zodat in 1986 negen onder hen zich kandidaat stellen voor een experimentele werkgroep – zo noemden wij, schroomvol, deze aanzet tot opleiding (1ste cyclus).

In april 1989 wordt dit 6 jaren lang vormingsparcours afgesloten met een eindevaluatie. Hiervoor wordt de Vlaamse Eutonie School vzw opgericht. Met dank aan de oprichters Lut Theys, Chris Rooman, Walter Van Gorp, Therese Windels! En, in januari 1990, werd het eerste diploma tot eutoniepedagoogves uitgereikt in aanwezigheid van een jury en met de ondersteuning van Rosa Spekman en Jenny Windels, beiden gediplomeerd door Gerda Alexander.

Geleidelijk aan groeit deze bijscholing uit tot een 4-jarige cyclus.

Vanaf 2000, en dus vanaf de 5de cyclus, wordt een modulair systeem uitgewerkt met als eerste module een persoonlijke groeiboog, als tweede module een didactische boog Basis en als derde een didactische boog Verticaliteit.

In september 2013 wordt de specifieke werkwijze van de Vlaamse Eutonie School als methode met merknaam “© Eutonieves ®” geregistreerd.

(lees meer in Specificiteit)

Doorheen de volgende cycli wordt, dankzij de interactie van gemotiveerde deelnemers en een toegewijd pedagogisch team, het didactisch-pedagogisch aanbod verder uitgewerkt. Het begeleiden van het oefengebeuren wordt telkens bijgeschaafd en uitgewerkt tot een werkzaam en verantwoord geheel, dat stilaan zijn neerslag vond in een fichereeks basis (+/-30) en vervolg (+/- 50).

En nu in deze corona- tijd…

Wij durven hopen dat de finale afsluiting van de 9de bijscholingscyclus, die oorspronkelijk in februari 2020 was gepland, eind september zal plaats vinden met de presentatie van acht eindwerken en de uitreiking van de diploma’s.

Zo zullen nieuwe eutoniepedagogen op hun beurt de eutonie gestalte geven in cursussen of in het eigen toepassingsgebied.

Des te beloftevoller is het dat de intussen opgerichte beroepsvereniging ‘Vereniging voor Eutonie’
(VvE, www.eutonie.info), ondersteuning biedt aan eutoniepedagogen en eutonie-sympathisanten.

Intussen kan de school dankbaar terugblikken op een honderdtal gevormde eutoniepedagogen en opgeleiden uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland. (Lees meer: Overzicht).

Het feit van binnen de huidige maatschappelijke context een zinvol aanbod te mogen doen, geeft de eutonie een versterkt toekomstperspectief. Meer en meer beseffen mensen hoe belangrijk het is tot stilstand te kunnen komen, rust en vertrouwen in zichzelf te vinden, om een antwoord te  bieden aan wat het actuele leven vraagt.

Voor de volgende maanden en de verdere opvolging is de Bijscholing op een PAUZE-TIJD aangewezen, een stille tijd van voorbereiding op de toekomst.

Nieuwe kandidaten hebben zich reeds gemeld voor een mogelijke 10de cyclus en dit is beloftevol.

Wie geïnteresseerd is kan zich aanmelden via mail op info@eutonieschool.org.

6 augustus 2020