Ook verkrijgbaar, boek Jenny Windels ‘Eutonie bij kinderen’

De auteur heeft de ideeën van de eutoniepedagogiek op creatieve wijze vorm gegeven. In opvoedingskringen is de eutonie vrijwel onbekend. Jenny Windels beschrijft in haar boek haar praktijk en de aanwending van eutonie bij kinderen, specifiek gericht op het bijzonder onderwijs.

Recensie van de uitgeverij Kösel-Verlag, geschreven door Monika Hampert, naar aanleiding van de Duitse publicatie (oktober 1996)

De opvoeding van de totale persoon, de psychomotorische re-sensibilisering en de vakkennis worden sterk beïnvloed door een eutonische aanpak. Vertrouwde en uitvoerbare handelingen worden praktisch en toepasselijk beschreven, omdat de eutonie nu eenmaal aanspraak kan maken op het natuurlijk gedrag.

Jenny Windels geeft een duidelijk beeld van haar manier van werken. Zij tracht haar ideeën en voorbeelden te verklaren, in de hoop dat ze iets van de geest en de sfeer van de eutonie kan overbrengen.
– merkbare veranderingen worden toegelicht
– de grondprincipes van de eutonie worden bijgebracht
– toepassingsmogelijkheden worden gepresenteerd
– het gebruikte materiaal wordt beschreven

Ik waardeer dit boek in zijn geheel, het is zeer doorzichtig (helder) en aanschouwelijk.
Eutonie beoefenen betekent voor mij een nieuwe wereld veroveren. Het verheugt mij dat ik dit boek mocht leren kennen. Het heeft mij tot nieuwe ontdekkingen gebracht in mijn leven en in dat van anderen.

Mijn theoretische bevindingen worden door de eutonie versterkt, en in mijn werk voel ik mij steviger.
Eutonie zal mij een blijvend bezit wezen voor de toekomst.

“Zijn wijzelf in ons doen en handelen vrij, dan leeft het kind in een onbevangen opvoedingsklimaat waarin het opgenomen wordt en in de beweging meegaat met ‘de nieuwe vaart’ van de scheppende mens.
Laten we elkaar mogelijk maken, middenin het jachtige leven, ons af te stemmen op rust, zodat de mensen hun creativiteit vrij tot ontplooiing laten komen en wij in elkaar het openbloeien van de persoonlijkheid kunnen erkennen.” J. W.

‘Het concept van de eutonie lijkt mij sterk te kloppen en allesomvattend.
Eutonie is voor de kleuterklas en het basisonderwijs aan te bevelen, maar ook voor het individuele werk.’
Jenny Windels schreef een boek voor al wie van kinderen houdt.
Uit de inhoud :
– eutonie in het B.L.O.
– kennismaking met de principes van eutonie
– toepassingsmogelijkheden
– het schrijven : omgang met materiaal, communicatie met omgeving
– materiaal bij eutonie

U kan bestellen bij de Vlaamse Eutonie School:
per mail: info@eutonieschool.org
De bestelling, word u toegestuurd na storting van het bedrag van 7,50 €
(+ 3€ verzendingskosten voor het binnenland of een overeengekomen bedrag afhankelijk van gewicht en bestemming) op rekeningnummer:
IBAN: BE03 4021 0362 4184  BIC: KREDBEBB