Bijscholing in de eutoniepedagogie

Bijscholing in de Eutoniepedagogieves

een ‘Midlife levens- of beroepsheroriëntering’

Als eutoniepedagoogves  zal je met verwondering vaststellen hoe je een nieuwe kwaliteit van leven vindt, en welk een zinvolle bijdrage je in deze steeds complexer wordende maatschappij kan leveren.

In afwachting dat zich voldoende kandidaten melden voor een volgend bijscholingstraject in de eutoniepedagogieves  neem gerust met ons contact voor bijkomende info via; info@eutonieschool.org, graag met vermelding van uw naam en adres.

 • In het kader van een steeds ouder wordende bevolking en langer werken
 • In het kader van de grote maatschappelijke gezondheidsproblematiek en de toenemende lichaamsvervreemding
 • In het kader van een persoonlijke en brede sociale bevraging, waarin aandacht voor het Leven zelf een plaats krijgt en een respectvolle afstemming op de ander beoefend wordt.

Deze vierjarige bijscholing reikt de tools aan om, met eutonieves als methode, proces-ondersteunend mensen te begeleiden. Ze is aanvullend op heel wat beroepsrichtingen, zoals o.a.: educatieve – sociale – kunstzinnige – therapeutische – alsook stressmanagement.

Deze bijscholing vormt toekomstige eutoniepedagogen in het begeleiden van het ontwikkelingsproces dat de eutoniebeoefening teweegbrengt, en levert op die manier een sociale kwalitatieve bijdrage in de gezondheidspreventie en in de ondersteuning naar zelfverantwoordelijkheid.

De voorbije jaren liep de modulaire bijscholing over vier jaar, met maandelijkse weekends en zomerdagen in 3 modules:

1ste module: de persoonlijke groeiboog (292u.):
een diepgaand proces en herbronning mogelijk maken door veelzijdige eutonie ervaringen

 • aanwezig leren zijn in het hier en nu, in alerte voeling met het eigen lichaam, in contact met de omgeving
 • draag- en veerkracht vergroten, die in het engagement van elkeen de levenskwaliteit duurzaam verbetert
 • zelfzorg en inlevingsvermogen ontwikkelen in het omgaan met elkaar.

2de en 3de module: de didactisch-pedagogische bogen (222u.):

 • Een zorgvuldig opgebouwd didactisch programma, vanuit basis- en vervolgcursussen, laat de toekomstige eutoniepedagoog toe om, op een gestructureerde en verantwoorde wijze, een ervaringsgericht en procesondersteunend cursusaanbod uit te bouwen – lees meer
 • deze benadering beroept zich op het Onderliggend Persoonlijk Initiatief   (= OPI) om bij de persoon de zelfwaarneming via zintuiglijke lichaamsperceptie te ontwikkelen en om, via het feed-forward-system, met de nieuwe informatie een toekomstgerichte zelfzorg aan te moedigen.

VIERJARIGE BIJSCHOLING (totaal 832 uren)
Voorwaarde: 150 uren eutonie voorervaring

Een begeleidend team toegewijde eutoniepedagogen, elk met eigen ervaring en achtergrond, bouwden aan de verdere ontwikkeling van de school onder leiding van Therese Windels en verzekeren samen:

 • een coherente eutoniebenadering die haar eigenheid en structuur dankt aan een innoverende synthese van verschillende eutonie strekkingen – lees meer
 • een pedagogisch verantwoord aanbod, met als basis 8 eutoniegrondbeginselen, waarin de wetmatigheden worden gerespecteerd van de natuurlijke houdingen en bewegingen
 • verbindende inzichten en nieuwe impulsen, steunend op specifieke pijlers met o.m. de spierkettingen (naar G. Denys Struyf ICTGDS), psychogenese, neurowetenschappen met dr. Lieven Ostyn, tonico-emotionele samenhang naar Dr.J. Lerminiaux e.a.
 • de continuïteit van de groep, die het persoonlijk groei- en groepsproces draagt en langdurige uitwisselingskansen creëert.