Mariagaarde, een sporthumaniora met een visie

Als sportschool Mariagaarde Malle zijn wij overtuigd van de onuitputtelijke rijkdom van de lichamelijke opvoeding en de kansen die hier open liggen in de groei naar een totale persoonlijkheidsontwikkeling in zijn vele facetten. Daarom hebben wij het gewaagd om  naast de algemene leerplannen een schooleigen visie te ontwikkelen. Dit door de te werken met vier pijlers: natuurbeleving, gezonde levenswijze, zelfkennis en creativiteit. Voor ons was het belangrijk om, binnen de lichamelijke opvoeding,  te zoeken naar het integreren van het sensomotorisch systeem door de eigen ervaring via lichaamsperceptie meer aan bod te laten komen.

Stap voor stap hebben we een traject op lange termijn uitgewerkt. Vooreerst  proberen we met ons L.O.- team ( 13 leraren Lichamelijke  Opvoeding ) op eenzelfde golflengte te komen en ons gezamenlijk bij te scholen  om meer achtergrondinformatie te krijgen  en ervaring in deze zienswijze op te doen. De eutonie is voor ons hierin een eyeopener en een ondersteuner*. Drie leden van onze groep  zijn met de eutonieopleiding **gestart,  drie andere  teammensen hebben op zeer regelmatige basis  eutonie gevolgd met daarbij de inzichten van de spierkettingen ICTGDS***. Het hele sportteam heeft door deze ervaring gezamenlijk kennis gemaakt  met de essentie van de eutonie. Zo proberen wij als team voor elke pijler  een boeiende zoektocht te ondernemen  doorheen  de verschillende domeinen , geïnspireerd  vanuit verschillende invalshoeken. ( ervaringen vanuit de voorgaande projecten, natuurstage ‘s, overlegplatforms, Tai chi, yoga, relaxatietechnieken, expressievormen, crea –activiteiten…) Als sportteam proberen we eveneens de theoriedocenten van de sportafdeling mee te betrekken in ons lange termijn  project zodat zij, in hun inbreng naar de leerlingen toe, mede kunnen participeren. Binnen het lestijdenpakket van de sportafdeling zorgen wij ervoor  het programma voortdurend inhoudelijk bij te sturen in het kader van de vier pijlers. Zowel naar directie als naar ouders toe werken wij eraan om onze visie kracht bij te zetten, en zo te ondersteunen. Om deze visie te blijven toetsen aan inhoudelijke  kwaliteiten en waarden is er een buitenschoolse denktank opgericht,  met specialisten vanuit hun werkdomein,  om blijvend hierover van gedachten te wisselen.

Na 7 jaar werking mogen we vaststellen dat onze ingeslagen weg een zinvolle keuze is en reeds zijn vruchten aflevert. Onze studenten reageren alsmaar positiever en geëngageerd wat hun persoonlijk traject betreft  in deze opleiding. Hun toch wel vaak moeilijk schooltraject  krijgt een nieuwe en boeiende inspiratiebron waarin ze zich kunnen vinden tijdens hun persoonlijke zoektocht.

Mariagaarde- Malle is onlangs door Canon-cultuurcel, gekoppeld aan het Ministerie van Onderwijs, uitgekozen voor een intensieve opvolging omwille van deze interessante visie en de uitbouw ervan op lange termijn.

Door deze weg in te slaan is onze overtuiging  van het belang van de sensomotorische integratie en de proprioceptieve waarneming als sensoriële feedback alleen maar bekrachtigd en willen we deze zoektocht met enthousiasme verder zetten. De eutonie is hierin voor ons een stevige ondersteuner en inspiratiebron.

Masj De Busser en Jan Van Dooren (sportcoördinatoren Mariagaarde Malle)

*zie getuigenis ‘gemiste kans’                                                                                           

**georganiseerd door de Vlaamse Eutonie School

***Institut des Chaînes et Techniques Godelief Denys Struyf