Te verkrijgen eindwerken

Eindwerken eutoniepedagogen
Deze werken laten zien hoe het beoefenen van eutonie een evolutie mogelijk maakt naar een meer verfijnde lichaamssensibiliteit, globale zelfwaarneming, alerte aanwezigheid en meer authenticiteit. Dit groeiproces wordt in elk werk op een persoonlijke manier beschreven.

Hoe sta ik in het onderwijs? (1990, herdruk 2014) – 4,00 €
Jeanine Broens
, de eerste gediplomeerde eutoniepedagoge van de Vlaamse Eutonie School en nu gepensioneerde lerares in het hoger secundair onderwijs. In haar eindwerk beschrijft zij, via het zinnebeeld van de boom en een gedicht van Hans Andreus, hoe eutonie je kan helpen er echt te staan, vaste grond onder je voeten te krijgen, je bekken als dragend midden te ervaren en je skelet als steun; hoe de eutonische ordening ademruimte geeft. Dit alles in relatie tot het lesgeven, met voor leerkrachten herkenbare situatiebeschrijvingen.

Ervaringen en beschouwingen bij de eutonie in relatie tot de kruismeditatie van A. Rosenberg (1992, 2001) – 6,00 €
Als godsdienstpedagoge heeft Martina Kress zich toegelegd op oersymbolen en vooral mandala’s. In dit werk zoekt zij een verbinding te maken tussen haar christelijke achtergrond en haar ervaringen met de eutonie. Daarbij doorlicht ze o.a. de kruismeditatie met de werkzame inzichten van de spierkettingen. Breedte en diepte vervoegen zich in dit rijk geïllustreerde werk.

De eutonie als uitgestoken hand tijdens levensprocessen (1996, 2004) – 6,00 €
Levensprocessen – geboorte, dood – dit thema raakt ons allemaal. Annick Leray beschrijft hoe de eutonieopleiding haar geholpen heeft in een zeer intense periode van haar leven: de geboorte van haar eerste kind, van haar tweede kindje dat slechts zes maanden oud werd, en ten slotte van een derde kind. Hun ontwikkeling en hun reacties op babymassage komen aan bod. Deze observaties worden getoetst aan de eutoniebeginselen.

Leven vanuit zelfvertrouwen en zelfzekerheid (2004, herdruk 2018) – 6,00 €
Met haar eigen werkboek als leidraad beschrijft Mieke Braet het proces van zelfontdekking dat zij doormaakte tijdens de opleiding tot eutoniepedagoge. In vier hoofdstukken komen authenticiteit, zelfstandigheid, vrijheid en de relatie met de ander als thema aan bod, uitgewerkt aan de hand van de acht eutoniebeginselen, die één voor één grondig toegelicht worden en met fragmenten uit haar werkboek geïllustreerd. Een boeiende reis doorheen het groeiproces dat eutonie kan bieden.

Sterven is opnieuw geboren worden – eutonie als handreiking bij een rouwproces (2009, herdruk 2018) – 6,00 €
In dit werk beschrijft Renild Van den plas hoe eutonie haar geholpen heeft bij een intensief rouwproces na herhaalde verlieservaringen, waaronder de zelfdoding van twee zeer naaste verwanten. De moeizame tocht naar het herontdekken en herbewonen van het eigen ‘levende’ lichaam wordt in samenhang met de acht eutoniebeginselen uitvoerig beschreven. Uiteindelijk leidde dit tot verwerken en tot het hervinden van vertrouwen in het eigen voelen en leven. Met enkele sfeervolle schilderingen in kleur is dit een prachtige illustratie van wat het werken met eutonie kan teweegbrengen. Cursusaanbod Renild Van den plas: http://www.eutonie-kempen.com

Raken aan het onnoembare. De invloed van eutonie op mijn spirituele beleving en zelfzorg (2016, herdruk 2018) – 7 €
“Soms moet je het onnoembare onnoembaar laten”. Toch koos Marnic Clarys ervoor om woorden te zoeken voor zijn zeldzame maar steevast diepe, vertrouwen-wekkende spirituele ervaringen tijdens het beoefenen van eutonie. Na een uiteenzetting over mystieke ervaringen en spiritualiteit, beschrijft hij hoe eutonie voeding is voor zijn hunker naar vertragen, verstillen en verinnerlijken. Hij verduidelijkt hoe deze lichaams-pedagogie hem bewuster maakt van zijn plaats in de verborgen samenhang waar hij deel van uitmaakt. De invloed van eutonie op zijn gestage evolutie naar grotere zelfzorg, is het tweede centrale thema. Cursusaanbod Marnic Clarys, www.eutonie-in-antwerpen.com, voormalig docent Sociaal Werk (Karel de Grote Hogeschool)

Bestellen: U kan bovenstaande publicaties bestellen bij de Vlaamse Eutonie School:
per mail: info@eutonieschool.org

De bestelling wordt u toegestuurd na storting van het bedrag (+ verzendingskosten voor het binnenland of een overeengekomen bedrag afhankelijk van gewicht en bestemming).

*gelieve rekening te houden met extra verzendingskosten