Een gemiste kans voor Lichamelijke Opvoeding

Jarenlang trainen in sport, volgen van een sportopleiding en opdoen van ervaringen als lesgever L.O. maakte ons, als sportleerkrachten, uitermate vertrouwd met termen als snelheid, actie, kracht, ‘hoger en verder’,….

Een eerste kennismaking met eutonie dwong ons reeds om dezelfde begrippen anders te bekijken en te begrijpen. Nieuwe aandachtspunten werden aangehaald: verlangzamen en voelen, juiste spierspanning, juiste afstemming. Deze confrontatie om naar een juister houdings- en bewegingspatroon te evolueren via de  weg van het bewuster invoelen naar dieper gelegen weefsels en beendergestel, biedt alleszins nieuwe invalswegen.

Het is openbarend en opzienbarend hoe deze ‘eenvoudige’ benadering de perceptie van het lichaam fundamenteel verbetert en zeer snel leidt tot ‘resultaat’. De juiste spanning vinden in houding of beweging leidt naar economisch bewegen met bovendien minder risico op overbelasting. De ergonomische en gezonde weg om ons bewegingsarsenaal te vergroten krijgt een enorme duw in de rug.

Van de rug gesproken … Nu pas ontdekken we, door het ervaren en aanvoelen van een aantal fundamentele wetmatigheden, hoe zuiver en levensrijker met de rug om te gaan. We krijgen ruggengraat…(in al zijn betekenissen). Nochtans is de rug al jaren een essentieel onderdeel in onze beroepsopleiding. En nu pas, door de weg van de eenvoud, hebben we echt contact met de opbouw van onze rug en van ons beendergestel als drager en ondersteuning van het lichaam in zijn totaliteit.Wij kunnen met z’n allen alleen maar onze wenkbrauwen fronsen en vaststellen dat we een enorme kans tot verfijnde lichaamsperceptie gemist hebben. Meer nog, het is een perceptie die veel verder reikt. Wij komen tot de conclusie dat deze ervaring niet vrijblijvend is. De impact op de persoonsontwikkeling is hieraan verbonden en kan niet gefaket worden. “Zijn” als persoon krijgt een nieuwe en vooral een verhelderende dimensie. Het lichter, aangenamer en energieker voelen in ons lichaam konden wij met elkaar delen, maar evengoed het evolueren vanuit een grotere kwetsbaarheid naar sterker worden….

Jarenlang hebben we ons toegelegd op de kennis van de anatomie van het lichaam en nu pas wordt dit een wezenlijk onderdeel. Het bewustzijn van de samenhang van skelet, huid en spieren wordt een realiteit vanuit voelen en zelfervaren. Deze ervaringsweg laten samenlopen met de opgedane theoretische kennis van de anatomie heeft een enorme meerwaarde. Het is een schitterende kans om fundamentele inzichten te verwerven. Deze verrijking in bewegingstactiek verwerven wij meestal na vele uren training met het risico op overbelasting. Het samengaan van training en eutonie (ttz. de juiste spanning) zou vele sportblessures kunnen voorblijven. Daarnaast komen we ook tot de vaststelling dat deze aanpak eveneens herstellend kan werken naar blessures toe. Deze manier van werken blijft als een stuwende kracht aanwezig in ons celgeheugen. Het juist hanteren van een bewegingsverloop wordt een automatisme. Het bewust wekken van het  lichaamsgeheugen werkt ongelooflijk verrijkend en kwaliteitsverruimend zowel in het staan als in het bewegen en voelen.

De term “lichamelijke opvoeding” staat nu in zijn totale betekenis van het woord. Economisch en juist leren bewegen.  De totaalbeleving van het lichaam als onuitputtelijke bron van inspiratie bij het (her)opvoeden van ons lichaam (en onze geest?)… Deze inspiratie versterkt onze eigen ‘zijnsbeleving’ en maakt van ons ‘nieuwe’ sportdocenten. Lesgevers met een andere en bredere kijk op het geven van “lichamelijke opvoeding”.

Het is deugddoend te merken dat de leerlingen ‘openstaan’ voor deze lichaamsbenadering, er naar uitkijken en er zelfs om vragen. De tijd is er rijp voor!

Dit zijn enkele bevindingen en indrukken van een leerkrachtenteam L.O. (Mariagaarde) na twee jaar regelmatige eutonie-ervaring.

Masj De Busser, Regentes L.O. (Parnas) en Dalcroze opleiding. 30 jaar leservaring, specialisatie dansexpressie. Coördinatie van sportafdeling ASO – TSO

Lut Van Lint, Licentiate L.O.  (KUL) 26 jaar leservaring sportafdeling specialisatie atletiek en basketbal

Patrick Huygens, Licentiaat L.O. en opleiding in Psychomotoriek (KUL) 20 jaar leservaring sportafdeling ASO en TSO

Jan Van Dooren, Licentiaat L.O. (KUL) 12 jaar leservaring in de 2de en 3de graad ASO – TSO – BSO, specialisatie basis L.O. balsporten en bewegingsagogiek.

Anne Peetermans, Regentes L.O. 28 jaar leservaring waaronder 5 in sportafdeling ASO, specialisatie dans en atletiek.