Meer…

Mensen uit het veld vertellen met woord en beeld over hun eutoniebeleven in leven en werk

 • De kunst van het aanwezig zijn, Kees Tempel
 • Tegen mijn dagdagelijkse versnippering: Eutonie, een vriendelijke orde op zaken, eutonieprincipes zijn als goede gezellen die mij niet loslaten,  Anne Ardui
 • Eutonie in een sporthumaniora – Mariagaarde Malle, Jan Van Dooren
 • Eutonie als ondersteuning van stemwerk voor resonantie, Ruimte en Expressie, Lutgart Van Ballaer
 • Hoe eutonie het lichaamsbewustzijn kan activeren na ongeval en na heelkundige ingreep, Lutgart Van Ballaer, Marion Schill
 • Op beide benen staan met een protese, Marleen Polfliet
 • Veilig je eigen comfort leren zoeken en ontdekken bij langdurige pijn en vermoeidheid (CVS…), Rita Reyniers
 • Eutonie voor mantelzorgers, Steven Oosters
 • Eutonie binnen de bewegingstherapie in een psychiatrisch ziekenhuis: praktijkervaringen, Karen Baert 
 • Eutonie, ondersteuning bij rouwprocessen, Sylvia Van Dijck,
 • Eutonie op het werk – een kijk op duurzame tewerkstelling, Steven Oosters

 De juiste volgorde wordt nog bepaald

Terug