Procesondersteunend cursusaanbod

Een procesondersteunend eutonie-cursusaanbod,
een traject in 2 stappen:

‘Eutonie Basis’ & ‘Eutonie Vervolg’
 (in dagdelen – dagformule – weekends of weekformule)

In je zoektocht naar meer levenskwaliteit kan eutonie een openbaring zijn. Evenals bij rusteloosheid, innerlijke broosheid, stress, lichaamsklachten, burn-out en zelfvervreemding kan eutonie een revelerende uitwerking hebben.

De stapsgewijze opbouw laat je toe, geleidelijk aan, een weldoend lichaamsgevoel te ontdekken en een nieuw innerlijk evenwicht te vinden. Je zal merken dat je heel persoonlijk wordt aangesproken op je waarnemingsvermogen en dat je een nieuw zintuiglijke lichaamsperceptie ontwikkelt. Met de herhaalbaarheid van de aangeboden oefeningen zal een soepele aandacht voor zelfzorg vergroten. Deze wordt een natuurlijke én fundamentele ondersteuning in je dagelijkse leven, dat je steeds meer in eigen beheer kan nemen.

Eerste stap: Eutonie Basiscursus (30 à 40 u.)

Deze cursus beoogt op de eerste plaats: je op een veilige manier in voeling te brengen met de grond als dagelijkse steun en werkelijkheid. Het effect hiervan kan bijzonder werkzaam zijn.  Hoe kan dat?
Je wordt uitgenodigd tot voelen, hoe je in elk raakvlak met de buitenwereld zelf wordt geraakt. Het is een prettig gebeuren als je huid van binnenuit gesensibiliseerd wordt voor “contact”. Je levenszin wordt daardoor gewekt. Naarmate je het draagvlak van de ondergrond steeds duidelijker waarneemt kunnen de eenvoudigste bewegingen je tonustoestand gunstig beïnvloeden. In gevarieerde lighoudingen kan een toenemende zelfwaarneming je sneller helpen recupereren en comfort vinden. Je lichaamsbeleving verdiept en verfijnt laag na laag, terwijl je grensbesef verhoogt. Zo corrigeert en vervolledigt zich je eigen lichaamsbeeld en zelfbeeld. Dit laat je eveneens toe ondoorleefde en overbelaste lichaamszones te ontdekken en je te bevrijden van ballast. Je kan dus leren je te ontdoen van spanning, last en pijn. Je leert je rug beluisteren en je voeten bewerken. Gedragen door de grond leer je in jezelf te rusten en anders te genieten. Aandacht leren richten op het ‘nu-moment’, aanwezig zijn, afstand nemen, en stilstand inbouwen zijn kwaliteiten die meer dan ooit van doen zijn in deze tijd. Hierdoor behoed je jezelf, je eigen ritme en je levensenergie. Je leert jezelf anders kennen. Je leert eveneens op een gunstigere manier anticiperen op de toekomst. Een éénzijdige ‘denk-en-doe’- gerichte leefwijze kan omgebogen worden tot een meer ontvankelijke grondhouding en levensattitude.

Tweede stap: Eutonie Vervolgcursus ( 30 à 40 uren)

De grote ontdekking wordt je eigen skelet: zitten, staan en gaan vormen daarom de zoektocht van deze cursus. Door de ‘wonderbaarlijke architectuur en samenhang van de botstructuur’ aan den lijve te ervaren, mag je ondervinden dat je eigen gebeente je innerlijke steun biedt. De weg naar de oprichting veronderstelt eveneens dat je de speelruimte en het vrije gevoel in je gewrichten leert exploreren en vrijwaren. Doordat je met de wetmatigheid van de verticaliteit leert omgaan kan je je stilaan ontdoen van onnodige spanningen die je dagelijks – meestal onbewust – opbouwt en vasthoudt. Desinvesteren blijft een kunst die aandacht vraagt.

Tegelijk zal je het ‘transport’ fenomeen ontdekken en beoefenen: hoe afduwkracht vanuit de voeten doorheen het skelet kruinwaarts verloopt. De grote weldaad wordt dan stilaan de moeiteloosheid in je dagelijks houdingen. Meer evenwicht, stabiliteit, veerkracht en beweeglijkheid kunnen leiden tot meer ‘zelf’-‘standig’heid en kunnen je vernieuwde daadkracht en inzet doen smaken.

Terugkomdagen bieden de kans om zowel basis als vervolg op te frissen.

Verdere stappen kunnen zijn:

‘Stil aanwezig zijn’ (weekend tot een week)

Tijdens de begane eutonieweg worden mensen dikwijls tot in hun wezen geraakt en in nieuwe dieptes aangesproken. Het leerproces van de ‘overgave’ doet zijn werk. Daarom zoekt deze verstilling de uitwendige en vooral de ‘inwendige ruimte’ te creëren om verwerking en bezinning alle kans te geven.
De stilte, opgeborgen in onze eigen materie, kan ons ontvankelijk maken voor het menselijke mysterie dat wij zijn en kan bereidheid scheppen om onze eigen bestemming te erkennen. Hierin kan zich de ontzagwekkende intelligentie en inwonende wijsheid manifesteren. Lees meer Leven wil leven

‘Je beweging bewonen’ (12u. of meer)

‘Je kracht bespelen’ (12u. of meer)

lees meer op www.theresewindels.org

Dit proces ondersteunend traject is, na jarenlange ervaring, zorgvuldig pedagogisch opgebouwd en maakt deel uit van de specificiteit van de Vlaamse Eutonie School  © Eutonieves®. De eutonie-grondbeginselen vormen vanaf het begin de leidraad en de wetmatigheden van de spierkettingen ICTGDS zijn richtinggevend.

Elke eutoniepedagoogves geeft, naar eigen achtergrond, ervaring en creativiteit, vorm aan deze cursussen, uitgedrukt in een eigen cursusaanbod met eigen folders. Het aanbod is te vinden op www.eutonie.info