Verkrijgbare publicaties

Voordrachten
Prof. Emeritus VUB M.-R. Blommaert: Vervreemding of… verwondering? – 2,00 €

Deze voordracht werd gegeven in oktober 2004 te Lier, ter gelegenheid van 30 jaar eutonie in Vlaanderen. Marie-Reine Blommaert vertelde wat eutonie voor haar betekent (en misschien voor anderen zou kunnen betekenen). Het is een subjectieve kijk van een neofiet, waarin zij zich distantieert van haar academische achtergrond: het is in geen geval haar bedoeling om, vanuit een wetenschappelijk perspectief, over eutonie te spreken. Boeiend authentiek!

Dr. Helmut Milz: Eutonie, een boeiend erfgoed – 10,00 €
Deze voordracht (vertaald uit het Duits) werd gegeven in oktober 2004 te Lier, ter gelegenheid van 30 jaar eutonie in Vlaanderen. Professor en arts Helmut Milz brengt hier bondig de eutoniepedagogie in het licht van actuele wetenschappelijke ontdekkingen, zoals lichaamsgeheugen, lichaamsbeeld, tonische dialoog, spiegelneuronen, spiertonus en botbewustzijn. Helmut Milz beschrijft eveneens zijn ontmoeting met Gerda Alexander. Wij hebben aan hem te danken dat de G.A. eutonie, in 1987, de eerste discipline is voor geestelijke en lichamelijke verbetering die door de World Health Organisation (WHO) officieel als complementaire therapeutische methode werd geaccepteerd.

Vertalingen
Dr. J.-M. Delassus: Het Genie van de Foetus – 15,00 €

Een gedeeltelijke vertaling van dit interessante werk van J.M. Delassus, waarin hij peilt naar de onzichtbare werkelijkheid van de foetus. Nu de geneeskunde zich de zwangerschap heeft toegeëigend en meent dat het leven in de baarmoeder steeds meer kenbaar wordt dankzij de moderne technologie, geeft de auteur een heel andere – ontroerende – kijk op de zich ontwikkelende mens. Zeer diepgaand.

Karin Schaefer: Eutonie Gerda Alexander (6 pag.) & Tonusoverdracht in de Eutonie G.A. (18 pag.) – 5,00 €
Karin Schaefer, directrice van de Duitse Gerda Alexander eutonieschool, beschrijft in de eerste tekst bondig hoe aandachtige lichaamsperceptie de tonusregeling stimuleert en hoezeer de tonus onze reactie- en handelingsbekwaamheid beïnvloedt. De tweede tekst verduidelijkt het fenomeen van tonusoverdracht, die altijd werkzaam is als mensen met elkaar in aanraking komen.

Annick de Souzenelle: De symboliek van het menselijk lichaam – 30,00 €*
Annick de Souzenelle werd, na haar wiskunde studies, verpleegkundige anesthesist en later psychotherapeut. Bewogen door de grote tradities, de taoïstische boeken, de Vedas, de Bijbel, de Evangeliën en de Koran beschrijft de auteur hoe de grote mythes van het mensdom ons de bestemming van de mens onthullen. In dit werk staat de Kabbalistische ‘levensboom’ centraal en komt de natuur en de subtiele functie van elk orgaan in een nieuw licht te staan. Deze vertaling steunt op de heruitgave in 2000 van het Franse boek Le symbolisme du corps humain door Albin Michel en werd met de vriendelijke toestemming van de auteur heruitgegeven door de Vlaamse Eutonie School vzw. Met dank aan de vertaler Josien Van Duijn.

Dr. Jean Lerminiaux: Ontwikkeling van de spierkettingen doorheen de evolutie – 4,5 €
Vertaling van hoofdstuk uit l’Émergence du psychisme à travers psychomotricité et language.

Eigen uitgaven
Therese Windels:
Het ontstaan van de eutonie doorheen het leven van G. Alexander – 8,00 €
Linda Wilms, ill. Anne-Marie Peeraer: Gevoed en gevoe(T)
– 8,00 €

 

In samenwerking met anderen
Babymassage
Brochure i.s.m. KAV, Kind en preventie, Vormingscentrum Samen, facsimile uitgave 2014. 2,00 €

In vertrouwen, lijfboek voor vrouwen, Lannoo/KVLV, 1999 – 12,00 €
Met bijdragen van meerdere eutoniepedagogenves.

Stress boek, preventie, reductie en ontspanning, 12 methoden (waaronder eutonie), Acco, 2014 – 22,00 €, Met een bijdrage van Therese Windels

Walter Krikilion: Zingeving bij herstel, Garant, 2019 – 21,00 €
Met een bijdrage van Walter Van Gorp.

Verder verkrijgbaar
Jenny Windels: Eutonie bij kinderen – 7,50€

De auteur heeft de ideeën van de eutoniepedagogiek op creatieve wijze vormgegeven. In opvoedingskringen is de eutonie vrijwel onbekend. Jenny Windels beschrijft in haar boek haar praktijk en de aanwending van eutonie bij kinderen, specifiek gericht op het bijzonder onderwijs. Lees de recensie

Jessie Delage (ed.): Entretien de Talloires sur l’eutonie G.A., Delage 2018 – 23,00 €
Talloires was voor Gerda Alexander een jarenlange vertrouwde cursusplaats. Daar verliep dit onderhoud in 1986 dat een levendig beeld schetst van Gerda die, doorheen de twintigste eeuw, de waarden van de eutonie in zich droeg en gestalte kon geven.

Dominique Duliège: L’eutonie Gerda Alexander, Ed. Vie, 2015 – 17,50 €
Hierin weet de auteur de G.A. eutonie helder te beschrijven als methode, wetende dat vele eutonie-beoefenaars haar weldadige uitwerking moeilijk onder woorden kunnen brengen.

Michèle Maison: Fitou, lapin d’amour, Maison, 2003 – 10 €,
Een Franstalig kinderprentenboek met Nederlandse vertaling.

Raymond Murcia: Un chemin vers l’eutonie à travers quelques textes. Federacion international de eutonia, 2015 – 17,00 €
Tweetalig Spaans-Frans.

Helene Roitinger: Gerda Alexander, Impulse und Eindrücke – 16,00 €
Dit tweetalig (Duits–Frans) gedenkschrift werd geschreven door 23 eutoniepedagogen, gevormd door Gerda Alexander. Hun impressies en ervaringen met Gerda werden neergeschreven naar aanleiding van de viering van haar 100ste geboortedag (2008) te Wuppertal.

Bernard Besret: Goed omgaan met het leven, Dabar – Luyten 2000  8,00 €

Bernard Besret: De dood licht op als de dag, Dabar- Luyten 2018   12,00 €

Sally Goddard Blythe: Eerst bewegen, dan leren, Die Keure, 2013 – 29,00 €
Een neuromotorisch ontwikkelingsprogramma voor scholen (INPP).

Gie Campo: Cartoonboekjes (2 edities) – 2,00 elk

Bestellen: U kan bovenstaande publicaties bestellen bij de Vlaamse Eutonie School:
per mail: info@eutonieschool.org

De bestelling wordt u toegestuurd na storting van het bedrag (+ verzendingskosten voor het binnenland of een overeengekomen bedrag afhankelijk van gewicht en bestemming).

*gelieve rekening te houden met extra verzendingskosten