Publicaties

Publicaties van de Vlaamse Eutonie School

Dossiers
1 Eutonie en Onderwijs
2 Eutonie duurzame zelfzorg
In voorbereiding: Eutonie en verinnerlijking
Dossier 1 en 2 zijn downloadbaar via de sidebar. Gedrukte versie: 4,00 €

Eigen uitgaven
Het ontstaan van de eutonie doorheen het leven van Gerda Alexander Therese Windels – 8,00 €
Gevoed en Gevoe’t’ –  Linda Wilms, ill. Anne-Marie Peeraer – 8, 00 €
Ontwikkeling van de spierkettingen doorheen de evolutie – 4,50 €

Eindwerken
Deze werken laten zien hoe het beoefenen van eutonie een evolutie mogelijk maakt naar een meer verfijnde lichaamssensibiliteit, globale zelfwaarneming, alerte aanwezigheid en meer authenticiteit. Dit groeiproces wordt in elk werk op een persoonlijke manier beschreven.

Leven vanuit zelfvertrouwen en zelfzekerheid (2004, herdruk 2018) – 6,00 €
Met haar eigen werkboek als leidraad beschrijft Mieke Braet het proces van zelfontdekking dat zij doormaakte tijdens de opleiding tot eutoniepedagoge. In vier hoofdstukken komen authenticiteit, zelfstandigheid, vrijheid en de relatie met de ander als thema aan bod, uitgewerkt aan de hand van de acht eutoniebeginselen, die één voor één grondig toegelicht worden en met fragmenten uit haar werkboek geïllustreerd. Een boeiende reis doorheen het groeiproces dat eutonie kan bieden.

Hoe sta ik in het onderwijs? (1990, herdruk 2014) – 4,00 €
Jeanine Broens, de eerste gediplomeerde eutoniepedagoge van de Vlaamse Eutonie School en nu gepensioneerde lerares in het hoger secundair onderwijs. In haar eindwerk beschrijft zij, via het zinnebeeld van de boom en een gedicht van Hans Andreus, hoe eutonie je kan helpen er echt te staan, vaste grond onder je voeten te krijgen, je bekken als dragend midden te ervaren en je skelet als steun; hoe de eutonische ordening ademruimte geeft. Dit alles in relatie tot het lesgeven, met voor leerkrachten herkenbare situatiebeschrijvingen.

Raken aan het onnoembare. De invloed van eutonie op mijn spirituele beleving en zelfzorg (2016, herdruk 2018) – 7 €
“Soms moet je het onnoembare onnoembaar laten”. Toch koos Marnic Clarys ervoor om woorden te zoeken voor zijn zeldzame maar steevast diepe, vertrouwen-wekkende spirituele ervaringen tijdens het beoefenen van eutonie. Na een uiteenzetting over mystieke ervaringen en spiritualiteit, beschrijft hij hoe eutonie voeding is voor zijn hunker naar vertragen, verstillen en verinnerlijken. Hij verduidelijkt hoe deze lichaams-pedagogie hem bewuster maakt van zijn plaats in de verborgen samenhang waar hij deel van uitmaakt. De invloed van eutonie op zijn gestage evolutie naar grotere zelfzorg, is het tweede centrale thema. Cursusaanbod Marnic Clarys, www.eutonie-in-antwerpen.com, docent Sociaal Werk (Karel de Grote Hogeschool)

Ervaringen en beschouwingen bij de eutonie in relatie tot de kruismeditatie van A. Rosenberg (1992, 2001) – 6,00 €
Als godsdienstpedagoge heeft Martina Kress zich toegelegd op oersymbolen en vooral mandala’s. In dit werk zoekt zij een verbinding te maken tussen haar christelijke achtergrond en haar ervaringen met de eutonie. Daarbij doorlicht ze o.a. de kruismeditatie met de werkzame inzichten van de spierkettingen. Breedte en diepte vervoegen zich in dit rijk geïllustreerde werk.

De eutonie als uitgestoken hand tijdens levensprocessen (1996, 2004) – 6,00 €
Levensprocessen – geboorte, dood – dit thema raakt ons allemaal. Annick Leray beschrijft hoe de eutonieopleiding haar geholpen heeft in een zeer intense periode van haar leven: de geboorte van haar eerste kind, van haar tweede kindje dat slechts zes maanden oud werd, en ten slotte van een derde kind. Hun ontwikkeling en hun reacties op babymassage komen aan bod. Deze observaties worden getoetst aan de eutoniebeginselen.

Sterven is opnieuw geboren worden – eutonie als handreiking bij een rouwproces (2009, herdruk 2018) – 6,00 €
In dit werk beschrijft Renild Van den plas hoe eutonie haar geholpen heeft bij een intensief rouwproces na herhaalde verlieservaringen, waaronder de zelfdoding van twee zeer naaste verwanten. De moeizame tocht naar het herontdekken en herbewonen van het eigen ‘levende’ lichaam wordt in samenhang met de acht eutoniebeginselen uitvoerig beschreven. Uiteindelijk leidde dit tot verwerken en tot het hervinden van vertrouwen in het eigen voelen en leven. Met enkele sfeervolle schilderingen in kleur is dit een prachtige illustratie van wat het werken met eutonie kan teweegbrengen. Cursusaanbod Renild Van den plas: http://www.eutonie-kempen.com

Voordrachten en vertalingen:
Dr. J.-M. Delassus: Het Genie van de  Foetus – 15 €
Een gedeeltelijke vertaling van dit interessante werk van Delassus, waarin hij peilt naar de onzichtbare werkelijkheid van de foetus. Nu de geneeskunde zich de zwangerschap heeft toegeëigend en meent dat het leven in de baarmoeder steeds meer kenbaar wordt dankzij de moderne technologie, geeft de auteur een heel andere – ontroerende – kijk op de zich ontwikkelende mens. Zeer diepgaand.

Prof. Emeritus VUB M.-R. Blommaert: Vervreemding of… verwondering? – 2,00 €
Deze voordracht werd gegeven in oktober 2004 te Lier, ter gelegenheid van 30 jaar eutonie in Vlaanderen. Marie-Reine Blommaert vertelde wat eutonie voor haar betekent (en misschien voor anderen zou kunnen betekenen). Het is een subjectieve kijk van een neofiet, waarin zij zich distantieert van haar academische achtergrond: het is in geen geval haar bedoeling om, vanuit een wetenschappelijk perspectief, over eutonie te spreken. Boeiend authentiek!

Dr. Helmut Milz: Eutonie, een boeiend erfgoed – 10,00 €
Deze voordracht (vertaald uit het Duits) werd gegeven in oktober 2004 te Lier, ter gelegenheid van 30 jaar eutonie in Vlaanderen. Professor en arts Helmut Milz brengt hier bondig de eutoniepedagogie in het licht van actuele wetenschappelijke ontdekkingen, zoals lichaamsgeheugen, lichaamsbeeld, tonische dialoog, spiegelneuronen, spiertonus en botbewustzijn. Helmut Milz beschrijft eveneens zijn ontmoeting met Gerda Alexander. Wij hebben aan hem te danken dat de G.A. eutonie, in 1987, de eerste discipline is voor geestelijke en lichamelijke verbetering die door de World Health Organisation (WHO) officieel als complementaire therapeutische methode werd geaccepteerd.

Karin Schaefer: Eutonie Gerda Alexander (6 pag.) & Tonusoverdracht in de Eutonie G.A. (18 pag.) – 5,00 €
Karin Schaefer, directrice van de Duitse Gerda Alexander eutonieschool, beschrijft in de eerste tekst bondig hoe aandachtige lichaamsperceptie de tonusregeling stimuleert en hoezeer de tonus onze reactie- en handelingsbekwaamheid beïnvloedt. De tweede tekst verduidelijkt het fenomeen van tonusoverdracht, die altijd werkzaam is als mensen met elkaar in aanraking komen.

Annick de Souzenelle: De symboliek van het menselijk lichaam –– 30,00 €*
Annick de Souzenelle werd, na haar wiskunde studies, verpleegkundige anesthesist en later psychotherapeut. Bewogen door de grote tradities, de taoïstische boeken, de Vedas, de Bijbel, de Evangeliën en de Koran beschrijft de auteur hoe de grote mythes van het mensdom ons de bestemming van de mens onthullen. In dit werk staat de Kabbalistische ‘levensboom’ centraal en komt de natuur en de subtiele functie van elk orgaan in een nieuw licht te staan. Deze vertaling steunt op de heruitgave in 2000 van het Franse boek Le symbolisme du corps humain door Albin Michel en wordt met de vriendelijke toestemming van de auteur heruitgegeven door de Vlaamse Eutonie School vzw. Met dank aan de vertaler Josien Van Duijn.

Ook verkrijgbaar:

Jenny Windels: Eutonie bij kinderen – 7,50€
De auteur heeft de ideeën van de eutoniepedagogiek op creatieve wijze vorm gegeven. In opvoedingskringen is de eutonie vrijwel onbekend. Jenny Windels beschrijft in haar boek haar praktijk en de aanwending van eutonie bij kinderen, specifiek gericht op het bijzonder onderwijs.   Lees de recensie


Jessie Delage (ed.): Entretien de Talloires sur l’eutonie G.A., Delage 2018 – 23,00 €
Talloires was voor Gerda Alexander een jarenlange vertrouwde cursusplaats. Daar verliep dit onderhoud in 1986 dat een levendig beeld schetst van Gerda die, doorheen de twintigste eeuw, de waarden van de eutonie in zich droeg en gestalte kon geven.

Dominique Duliège: L’eutonie Gerda Alexander, Ed. Vie, 2015 – 17,50 €
Hierin weet de auteur de G.A. eutonie helder te beschrijven als methode, wetende dat vele eutonie-beoefenaars haar weldadige uitwerking moeilijk onder woorden kunnen brengen.

Helene Roitinger: Gerda Alexander, Impulse und Eindrücke – 16,00 €
Dit tweetalig (Duits–Frans) gedenkschrift werd geschreven door 23 eutoniepedagogen, gevormd door Gerda Alexander. Hun impressies en ervaringen met Gerda werden neergeschreven naar aanleiding van de viering van haar 100ste verjaardag (2008) te Wuppertal.

Gie Campo: Cartoonboekjes (2 edities) – 2,00 elk

Bestellen: U kan bovenstaande publicaties bestellen bij de Vlaamse Eutonie School:
per mail: info@eutonieschool.org
per telefoon: 0032 (0)3 480 07 24

De bestelling wordt u toegestuurd na storting van het bedrag (+ verzendingskosten voor het binnenland of een overeengekomen bedrag afhankelijk van gewicht en bestemming).

*gelieve rekening te houden met extra verzendingskosten