Is eutonie voor deze tijd?

De spanningsvelden in onze samenleving vermeerderen steeds. Drukte, moeheid, demotivatie, stress, toenemende twijfel en zelf-vervreemding, treffen zowel jong als oud. Steeds bewuster van zijn eigen complexiteit, blijft de kwetsbare mens naar wegen zoeken om ‘in het leven te staan’.

Eutonie schept innerlijke alertheid voor de ‘eenvoudige dingen van het leven’. Het eigen lichaam bewust doorleven onthult ongekende leerkansen en vermogens. Hierop steun vinden wordt een bron van zelfvertrouwen, realiteitszin, welbevinden en herstel.

In alle dimensies van het bestaan, in elk veranderingsproces in elk levensmoment, kan een lichaamsbewust contact met zichzelf en de andere bijdragen tot levens- én zijnskwaliteit. Meer nog: eutonie wekt het innerlijk initiatief tot een innerlijke ‘wachttijd’ en eigen keuzeruimte.

Zo biedt zij door haar dieptewerking een persoonlijke uitkomst.

“Ik ben ervan overtuigd dat wij maar uit de impasse van ontworteling van onszelf, van relaties en van onze cultuur kunnen geraken, wanneer we weer met open oren naar de stem van ons lichaam leren luisteren”Uit het eindwerk van Jeanine Broens, eerste eutoniepedagoogves 1990